miércoles, 26 de noviembre de 2014

2 parells d'oslenyos // 2 couples of osloens


Fa temps ens adonàvem d'un fenomen que s'anava repetint entre els oslenyos; tenim tendència a juntarnos i treballar en grup. Així que no és d'estranyar que les últimes incorporacions a l'equip d'Oslo siguin col·lectius. Tenim el gust de presentar-vos a... KURTIK XURRIS & CO! Benvinguts al team!
Kurtik són Neus i Genís. Treballen el cuir al seu taller del maresme; bosses, polseres, collarets, clauers, ronyoneres... Toven la seva inspiració a la natura i aposten pels dissenys orgànics i funcionals.

Some time ago we realized that a phenomenon between osloens; we tend to work in groups. So it is not surprising that the latest additions to the Oslo team are couples. We are pleased to introduce you ... KURTIK and Xurris & Co! Welcome to the team guys!
The creators behind Kurtik are Neus and Genís. They work with leather in their workshop of Maresme; bags, bracelets, necklaces, key chains, belts ... They find inspiration in nature and they handcraft organic and functional designs.


Xurris & Co són dues amigues amb una missió; fer coses noves, bizarres, divertides. Amb la fusta han trobat l'aliat ideal per les seves aventures que van des de postals, fermalls o decoració. A Oslo podeu trobar les seves pissarres-animals, per escriure tot allò que se't passi pel cap.

Xurris & Co. are two friends with a mission; create new, bizarre and funny things. They found on wood the ideal partner for their adventures. They use this material in  postcards, pins or decoration. In Oslo you can find their slate-animals, to write all the messages you want to.


No hay comentarios:

Publicar un comentario