Què és Oslo?

Oslo Barcelona és un taller obert d'aventures creatives, situat al barri
de Gràcia, a Barcelona.

Som una plataforma que pretén fer micropolítica: local, transparent,
coherent i participativa.

Oslo és un espai on mostrem el nostre art de forma directa, sense intermediaris, recolzant al creador enfront de les grans marques obtenint així productes de qualitat a preus accessibles i justs.


¿Qué es Oslo?

Oslo Barcelona es un taller abierto de aventuras creativas, ubicado en el barrio
de Gràcia, en Barcelona.

Somos una plataforma que pretende hacer micropolítica: local, transparente,
coherente y participativa.

Oslo es un espacio donde mostramos nuestro arte de forma
directa, sin intermediarios, apoyando al creador frente a las grandes marcas
obteniendo así productos de calidad a precios accesibles y justos.

What is Oslo?

Oslo Barcelona is an open studio of creative adventures. It is located in the Gracia quarter of Barcelona.

We are a platform that aims at engaging in micropolitics: local, transparent, coherent, and participatory.

Oslo is a space where we show our art directly, without intermediaries, supporting the artist or artisan against the big brands and thereby acquiring quality products at affordable and fair prices.

Quina és la nostra filosofia?

Com a creadores d'objectes visuals ens interessen la recerca de la bellesa, l'art,
els processos creatius i les alternatives al sistema de consum.

Apostem per la producció local, entenem que és una molt bona
manera de fer créixer el que tenim a prop.

A Oslo pots trobar sèries limitades, productes fets a mà i/o
autoedicions. Tot el que tenim a Oslo està fet per persones que
desenvolupen un ofici o un art.

Els Oslenys creem peces úniques que arriben a un comprador únic, on
es pot sentir un diàleg entre el que fa i el que reb.

¿Cual es nuestra filosofía?

Como creadoras de objetos visuales nos interesan la búsqueda de la belleza, el
arte, los procesos creativos y las alternativas al sistema de consumo.

Apostamos por la producción local, entendemos que es una muy buena
manera de hacer crecer lo que tenemos cerca.

En Oslo puedes encontrar series limitadas, productos hechos a mano y/o
autoediciones. Todo lo que tenemos en Oslo está hecho por personas que
desarrollan un oficio o un arte.

Los Osleños creamos piezas únicas que llegan a un comprador único, donde
se puede sentir un diálogo entre hacedor y receptor.

What is our philosophy?

As creators of visual objects, we are interested in the search for beauty, art, 
the creative process, and alternatives to the consumer system.

We support local production because we understand that it is a very good way
to make what is near us grow.

At Oslo you can discover items made in limited series, handmade products
or self-published books. Everything we have in Oslo is made by people who
work in craft or art.

Oslo members create one of a kind pieces which reach a one of a kind customer, 

a transaction in which you can feel there is a dialogue between maker and recipient.


2 comentarios: