jueves, 5 de junio de 2014

Cocuan: Seduït pel cuir // Discovering leather

Sóc fill d'ebenista i vaig estar treballant amb el meu pare en la meva joventut. Potser per això sempre he sentit una especial atrecció cap a l'artesania.

I'm the son of a carpenter and I worked with my father during my youth. Perhaps that is why I have always felt a special attraction to crafts.


El tema de treballar amb cuir va començar fa 5 anys. Després de passar-me anys i anys treballant enfront de l'ordinador, el meu cap i les meves mans em demanaven desesperadament desintoxicar-me de tant bit. Per aquell temps buscava una cartera de pell, i com que no vaig trobar cap al meu gust vaig donar amb la solució: "la faré jo mateix". El que va venir a continuació va ser mesos de cerca, aprenentatge, assaig, error... em vaig adonar que gaudia amb allò. Així va sorgir la meva primera cartera. De seguida va tenir molta acceptació entre el meus coneguts, que van començar a demandar-me carteres, bosses... Amb ells vaig anar practicant i millorant la meva tècnica. Especialment amb la Marta, la meva companya, que es va convertir en el meu banc de proves particular. Gràcies al seu suport i a l'ànim dels meus amics em vaig plantejar fer un pas més per vendre els meus productes.

Working with leather began five years ago. After spending years and years working with my computer, my head and my hands desperately asked me to detox. At that time I was looking for a leather wallet, but I could not find any that I fully liked. I found the solution: "I will do it myself." What came next were months of searching, learning, trial and error ... And then all the people I know began to ask me for wallets, bags ... With them I practiced and improved my technique. Especially with Marta, my girlfriend, who became my private tester. Thanks to the support and encouragement of my friends I began making handcrafted leather goods. 


La meva filosofia de treball és crear productes molt simples i funcionals. Primer em plantejo la necessitat i després intento crear l'article que li doni resposta. Un element clau en Cocuan és evidenciar que el producte s'ha realitzat i cosit a mà. Per aixó en tots els articles té molta presència l'elaboració i la costura, amb un fil molt gruixut i un color que ressalta en contraposició amb el cuir. 

My philosophy is to create simple and functional products. First I consider the requirement and then I try to create the article that will offer the answer to this. Always using the minimun elements required. A key element in Cocuan is that all the process is handcrafted. That's why I make the seam with a thick thread and a color that stands out in contrast with the leather, to give to the stitch its relevance.


No hay comentarios:

Publicar un comentario