martes, 4 de marzo de 2014

Com es fa una gorra? // How a cap is done?

Ja sabeu que ens encanta mostrar-vos els processos de creació dels oslenyos. Aquest cop hem entrat al taller de l'artista resident Darabil mentre feia una de les seves gorres. Fer el patró, escollir la tela, tallar, cosir...

As you know, we love to show the working process of the osloens. This time we entered to the workshop of the resident artist Darabil while she's doing one of her hats. She makes the pattern, select fabric, cut, sew ...


...fer les primeres proves, corregir... i voilàHabemus una gorra de llana calentona i ben maca que no trobaràs en lloc més que a OSLO.

... try it, correct it and... voilà! Habemus a wool cap; cool and warm. One of a kind accessory that you'll only find at OSLO


 En tenim d'estil escosses, amb visera, tipus boina, amb pompom... de tot per escalfar els caps més estilosos de la ciutat. 

We have them in Scottish style, with visor, beret type, with pompom ... all to warm the most stylish heads of the city.


No hay comentarios:

Publicar un comentario