miércoles, 18 de marzo de 2015

Flair Magazine

La revista Flair de Bèlgica ens proposa a la seva ruta de llocs molons de Barcelona i nosaltres no podem estar més contentes!

The Belgian magazine Flair suggests us as a "must go" places of Barcelona and we can not be happier!

No hay comentarios:

Publicar un comentario