miércoles, 9 de abril de 2014

A la intimitat del provador // In the privacy of the dressing room


La gent es mira els barrets i els tocats que tenim exposats a OSLO, els envolta, comenta la jugada amb l'amiga i s'imagina com li quedarien amb aquell vestit que va rescatar de l'armari de la mare.When people enters to OSLO, they look our hats and fascinators, they surround them and imagine how would they look with that dress that they rescued from their mother's closet.Només unes quantes s'animen a passar de la imaginació a l'acció, però el resultat sempre és el mateix. Com si d'una injecció de serotonina es tractés, els llavis comencen a moure's tímidament per acabar en un somriure quasi descontrolat.

Only a few of them pass from the imagination to the action and actualy try them but the result is always the same. As a serotonin injection , the lips begin to move up lightly to end up in a uncontrolled smile.


Collaret - Necklace: Marta Callen
Tocats blancs - White fascinator: Darabil
Tocat negre - Black fascinator: Ana Vivero

No hay comentarios:

Publicar un comentario