martes, 21 de enero de 2014

Handmade & Local products

Aquest nadal vam preparar una super panera amb productes oslenyos. El número guanyador era el que coincidís amb les tres últimes xifres del sorteig del niño; el 254.
Tot i que vau comprar molts números, va haver-hi alguns que no es van vendre i malauradament el 254 no es va vendre. Una llàstima perquè el que volíem nosaltres era repartir aquests regals tan fantàstics.
I ara què? Doncs el que volíem era repartir regals i així ho farem!
Farem petits lots que sortejarem l'últim diumenge de cada mes al nostre Facebook. Ja sabeu, si us agrada el que fem estigueu al cas, el primer sorteig està a punt de sortir i el 26 de gener ja tindrem guanyador! o guanyadora!


This Christmas we prepared a basket with handmade and local products. The winning number was matching the last three digits of El Niño draw: the 254.
Although you purchase many numbers there were some that were not sold and unfortunately the 254 was not sell. It's a shame because what we wanted was to share these gifts with you.
So what? Well, we wanted to share this gifts with you and so we will!
We prepared small batch to raffle the last Sunday of every month at our Facebook page. So, if you like what we do be aware, the first raffle willl be soon and the 26 of January we'll already have a winner!


No hay comentarios:

Publicar un comentario