miércoles, 8 de mayo de 2013

Armadures, indumentària de defensa // Armors, clothing for defense

Les armadures de l'Aloma Lafontana són una revisió de la indumentària per a la defensa.  
Provenen de l'antiga simbologia, però amb la intenció de protegir les necessitats de la societat actualSempre m'he sentit atreta per les armadures com a indumentària de la confrontació i de l'ús que s'ha donat a través de la història. En moltes comunitats indígenes, l'armadura estava imbuïda amb la protecció espiritual, considerant-la encara més potent que els seus aspectes físics.
Tot i que les armadures són peces gairebé fora d'ús, aquest projecte reflecteix l'estructura social paradigmàtica, posant població en constant confrontació amb els estats.
 //
Aloma Lafontana Armors are a reviewing of the old clothing for defense. They come from the ancient times simbology but in order to protect the needs of nowadays society. I've always felt attracted to the Armors as a clothing for confrontation and its giving usage through history.
In many Native communities, the armor was imbued with spiritual protection as well, which sometimes was believed even more powerful than its physical aspects.
Even that the armors are pieces almost out of use, this project reflects the paradigmatica social structure, putting population constantly to confrontation states. 


  

No hay comentarios:

Publicar un comentario