jueves, 18 de abril de 2013

Les armadures d'Aloma Lafontana van de viatge a Londres


Des de fa un temps estic realitzant vestits que combinen la costura i l'escultura.
 Dins d'aquest proces creatiu he explorat amb diversos materials i formes, sempre partint del cos i afegint superposicions, representades en diferents artefactes protèsics, amb la intenció de crear universos visuals amb  valors simbòlics.

En l'últim projecte he creat dues Armadures, una feta amb ossos de vaca, recollits a uns prats del Pallars i l'altre està feta amb garrafes d'aigua. Al llarg de la història les armadures han estat imbuïdes de la protecció espiritual afegint més poder a les qualitats físiques.

El 13 d'abril vaig tenir el plaer de realitzar la sessió de fotogràfica als estudis Snap de Londres, amb Roseanna Velin de model i maquilladora, i els fotògrafs, Ursula Roxy i Adam Bennet.
Aquí podeu veure algunes fotos de la sessió.
En breu més resultats.

/////////////////

Since a while ago I'm making ​​dresses combining couture and sculpture.

Within this creative process I explored different materials and shapes,  always from the body, adding overlays represented in various prosthetic artefacts, with the intention of creating a visual world carring symbolic values​​.

In the last project I created two armors, made ​​with a cow bones, collected from meadows in Pallars and the other is made with water bottles. Throughout history armors have been imbued with spiritual protection by adding more power  to physical qualities.

On April 13 I had the pleasure of making a photography session at Snap studios in London, with Roseanna Velin, model and makeup artist, and  Ursula Roxy and Adam Bennett, photographers.

Here you can see some photos from the session.

Soon more results.


  No hay comentarios:

Publicar un comentario